Twitter

Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi

 

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU YAYINLANDI

 

KOP Eylem Planı kapsamında, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde 2015 - 2018 döneminde yürütülmesi planlanan “KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP)”, 2015 yılı yatırım programına girmiştir. KOP TEYAP ile tarımla ilgili kurumların, özel kişi ve örgütler dahil kuruluşların ve çiftçilerin beşeri kapasitesinin artırılması için gerekli eğitim ve yayım çalışmaları yapılacaktır.

KOP TEYAP projesinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve çiftçi eğitiminin, güncel uygulanabilir bilgilerle ve uygun yöntemlerle verilebilmesi için mevcut durumu bilmek adına;  KOP Bölgesinin tarımsal eğitim ve yayım ihtiyacının araştırılıp analiz edilmesi İdaremiz tarafından uygun görülmüştür. Bu maksatla bütçesi İdaremiz tarafından sağlanan araştırma, GTHB Bahri DAĞDAŞ Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne yaptırılmıştır.

Araştırma, KOP Bölgesinde (Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde), 51 ilçede 128 farklı tarımsal kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum örgütü, kooperatif ve birlik yöneticisi 196 kişi ile 470 Tar-Gel Personeli, 25 GTHB il müdürlükleri tarımsal yayım personeli ve 34 Özel tarım danışmanı ile yüz yüze görüşülerek yapılan anketler ile bu illerde yapılan çalıştaylar sonucu elde edilen verilerden oluşmaktadır.

Araştırmada, KOP Bölgesinde tarımsal kamu kurum kuruluşlar ile tarımsal örgütlerin yönetici özellikleri ve tarımsal yayımla ilgili görüşleri; kamu kurumlarında Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar-Gel) kapsamındaki tarım yayımcılarının ve diğer tarım yayımcıların ve özel sektördeki sertifikalı tarım danışmanlarının özellikleri ve ihtiyaç duydukları eğitim konuları ve çiftçi eğitim konuları ortaya konulmuştur.

 

Araştırmada öne çıkan veriler şu şekildedir

 

Teknik Personel Eğitim Konuları

Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar-Gel) ve Sertifikalı Tarım danışmanlarının ihtiyaç duydukları eğitim konuları bitkisel, hayvancılık ve genel olmak üzere 3 grupta incelenerek ortaya konulmuştur. Bunlar:

1.       Bitkisel çalışmalarda ihtiyaç duyulan eğitimlerin başında: bitki koruma konuları, gübre ve gübreleme teknikleri, ürün çeşit seçimi ve sulama teknikleri, koruyucu tarım teknikleri,

2.       Hayvancılık çalışmalarında ise; yemleme ve bakım ile hayvan hastalıkları, sürü yönetimi, damızlık hayvan seçimi

3.       Genel konularda ise; organik tarım, tarımsal destekler, mevzuat ve pazarlama konuları

gelmektedir.

Çiftçi Eğitim Konuları

Bölge çiftçisi için önerilen konuların içinde genel tarımsal eğitim ön plana çıkmış olup bu durum bölge çiftçisinin belirli bir kısmının tüm tarımsal faaliyetlerde uygun teknikleri kullanamadığına işaret etmektedir. Bunun dışında öne çıkan konuların başında sulamanın etkin yapılması, bitki koruma, bitki besleme, doğrudan ekim, koruyucu toprak işleme, iyi tarım uygulamaları, organik tarım ve izli tarım teknikleri gibi sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda da çiftçi için eğitimin gerekliliği ortaya konmuştur.

Çalıştaylardan eğitimci ve çiftçi için gerekli olan eğitim konularının belirlenmesinde dikkat çeken en önemli konuların başında bölgenin daha çok bitkisel konuda eğitim ihtiyaçlarını ön planda göstermesidir. Hayvancılıkla ilgili konular spesifik olmaktan çok genel olarak bahsedilmektedir. Bunlar içinde Hayvan bakım ve besleme ile hayvan hastalıkları başta gelen konulardır.

 

 

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Zir. Yük. Müh. Murat Küçükçongar, Dr. Mustafa Kan,Dr. Fatih Özdemir,Zir. Yük. Müh. M.Naim Demirtaş, Zir. Yük. Müh. Oktay Okur.

PROJE DANIŞMANLARI:Prof. Dr. Cennet Oğuz,Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Prof. Dr. Süleyman Soylu, Dr. Özdal Köksal, Dr. Arzu Kan

 

 

Adı Türü İndir
Başlangıç Raporu docx
KOP Bölgesi TEYAP SONUÇ RAPORU pdf
Sonuç Raporu SUNUŞ 2015 pptx
Görseller rar
Dr. Mustafa KAN Proje Tanıtım Sunu pptx
Dr. Mustafa KAN pptx
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK-Yöntem ppt
Prof. Dr. Cennet OĞUZ ppt
Prof. Dr. Süleyman SOYLU ppt
ÇALIŞTAY BİLGİ NOTU doc
Program docx
bursa escort- bursa escort- konya escort- mersin escort- şahin k porno- liseli ifşa porno- seks hikayeleri