Facebook Twitter

Büyükbaş Hayvancılık Eğitimi

Adı Türü İndir
Süt İneklerinde Besin Madde İhtiyacı (Prof. Dr. Behiç ÇOŞKUN) ppt
Süt Sığırlarında Geçiş Dönemi Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları (Prof. Dr. Behiç ÇOŞKUN) pptx
Sütçü Sığır İşletmelerinde Kaba Yem Kalitesi, Rasyon Maliyetleri ve Karlılık (Prof. Dr. Behiç ÇOŞKUN) pptx
Ahır Gübresinin Önemi ve Yönetimi (Prof. Dr. Sait GEZGİN) ppt
Boğa Eşleştirme (Prof. Dr. Şeref İNAL) pptx
Sütçü Sığırlar için Kompost Ahır ( Prof. Dr. Şeref İNAL) pptx