Facebook Twitter

28 Temmuz 2016 TİGEM Gözlü İşletmesine Ziyaret

 

           TİGEM’in elinde bulunan üçüncü büyük işletme ve KOP Bölgesi’nde bulunan en büyük işletme olması nedeniyle burada kullanılan tekniklerin bölge için önemini kavramak adına Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ziyarette bulunuldu.

            İşletme 1940’da hem tarımsal üretim hem de çiftçinin damızlık hayvan,  tohum ve eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. İşletme 288.300 dönüm arazi üzerine kurulmuş olup bu arazinin 35.000 dönümü sulu arazi gerisi kuru arazidir.

            Şu anda işletmede 3.500 büyükbaş ve 29.000 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Meyve olarak 200 dekar modern elma bahçesi, 63.000 dekar badem bahçesi bulunmaktadır. İşletmede toplam 60 teknik personel çalışmaktadır.

            İşletmenin kendi yem ihtiyacını kendisi karşılaması amacıyla 1.575 dönüm yonca, 4.710 dekar silajlık mısır ve 460 dekar yem bezelyesi ekilmektedir.

            Badem ağaçları bölge tarımı için büyük önem taşımakta olup süne hastalığına karşı olan biyolojik mücadelede yararlı böceklerin konaklayabilmesi için ev sahipliği yapmaktadır.

            İşletme, Türkiye’nin özelikle yem bitkisi tohumunu karşılamak için gerekli üretimi yapmakta ve üretilen tohumları gerekli işlemden geçirerek piyasaya sunulmaktadır. TİGEM İşletmelerinde üretilen tohum ülke ihtiyacının %30unu karşılamaktadır.

            Hayvancılık işletmelerinde üretilen hayvansal gübreyi biyogaza dönüştürüp elektrik üretmek amacıyla Alman teknolojisi ile biogaz tesisi kurulmuş ancak işletme henüz faaliyete geçmemiştir.