Facebook Twitter

23 Mart 2016 Örtü Altı Tarım

Tarih        : 23 Mart 2016 
Yer        : KARAMAN/Sarıveliler
Konu        :Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Sarıveliler ilçesinde örtü altı tarımın hayata geçirilme durumunu ortaya koymak için saha incelemesi, kurum, STK, üretici görüşlerinin alınması.

 

Katılımcılar   :

Ahmet Haşim Keskin Karaman İl GTH Müdürü

Mevlüt VANOĞLU PGK Koordinatörü,

Süleyman ARMAĞAN PGK,

Merve ERYILMAZ PGK,

Kamil KÜÇÜK Sarıveliler İlçe GTH Müdürü,

Hüseyin İlhan, Ziraat Mühendisi Sarıveliler İlçe GTH Müdürü,

Bayram Ali Kaba, Ziraat Mühendisi, Sarıveliler Ziraat Odası Başkanı,

Sarıveliler ilçesi önder çiftçileri,

Teknik Gezi Notları

Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Sarıveliler Ziraat Odasında yapılan görüşmede öncelikle KOP BKİ ve Kırsal Kalkınma Programı kapsamında bilgi verildi. Ziraat Odası Başkanı ve üreticiler örtü altı tarımın Sarıveliler de yapılabileceğini, bu kapsamda çilek ve sebze üretimine öncelik verilmesinin uygun olacağını belirttiler. Özellikle çilekte raf ömrü uzun çeşit kullandıklarını ancak yıl içerisinde iki ürün alamadıklarını, çileğin ikinci ürün devresinde üşüdüğünü örtü altı ile bu problemin çözülebileceğini bu durumda yılda yaklaşık dekara 10 bin TL brüt gelir elde edilebileceğini belirttiler.

İlçede 200’ün üzerinde kişinin, Alanya’daki sera işletmelerinde %25 kâr ortaklığı ile sera işlettiklerini belirttiler. Dolayısıyla ilçede örtü altı üretim kültürünün yaygın olduğunu belirtmekteler. Bununla birlikte ilçe çiftçilerinin pazarlama kültürünün olduğunu, Alanya pazarlarına ürünlerini götürdüğünü belirttiler.

Bunun yanında birkaç çiftçinin kendi yöntemleriyle derme çatma örtü altı tarım faaliyetlerinde bulunduğu öğrenilmiş olup bir çiftçide serasında ziyaret edilmiştir. TKDK’nın seraya destek verdiğini ancak bundan mevzuattan dolayı faydalanmalarının mümkün olamadığını özellikle vurguladılar. Çiftçilerin sera konusunda bir arayış içerisinde olduğunu belirtiler. Bu sebeple imkân bulanlar mevcut destek olmamasına rağmen kendi imkânlarıyla sera kurmak istedikleri belirtildi.

DSİ’nin yapmış olduğu sulama göletinin 2016 yılında açılmasıyla sulama suyunun sağlandığı ve ilçenin Alanya’ya 70 km uzaklıkta olması nedeniyle pazar sıkıntısının olmadığı belirtildi. Sarıveliler’in rakımının çok değişkenlik gösterdiği ve rakımın düşük olduğu yerlerde rahatlıkla iki ürün alınacağı ve erkenci üretim yapılabileceği ifade edildi.

Kendi imkânlarıyla örtü altı tarım yapan çiftçiler ziyaret edildi. Görüşme yapılan çiftçilerden biri ile yapılan görüşmede, çiftçinin ilk kez bu işi yaptığı, tecrübesi ve teknik bilgisinin olmamasına karşın 300 m2’lik alandan tek ürün yetiştirerek 8.000 TL kazandığını, ikinci ürün yetiştirebileceğini de sonradan öğrendiğini belirtti. Bu sene sezonda iki ürün yetiştirerek ayrıca daha teknik yaparak daha fazla gelir beklediğini aynı zamanda ilçede yetiştiricilik üzerine eğitim verildiğini ve eşinin de bu eğitimlere katılarak kendilerini geliştirdiklerini belirtti.

Yapılan görüşme sonucunda Sarıveliler ilçesinin pilot bölge olarak seçilmesinin gerekliliği, Ziraat Odası Başkanı’nın girişimci bir ziraat mühendisi olması ve bölge çiftçisinin örtü altı üretim, sebze ve meyve üretimi kültürüne yatkın olması bakımından örtü altı tarımın bu ilçede hayata geçirilmesinin uygun olabileceği kanaati heyetimizce oluşmuştur. Bitki seçimi konusunda ziraat odası başkanı ayrıca bir çalışma yaparak İdaremiz ilgili uzmanlarına sunacaklardır.