Facebook Twitter

21 Haziran 2016 Durmuş Ali Çıplak Çiftçi - Çumra

Gübre Uygulaması:

Ahır gübresini ve tavuk gübresini toplamaya 6 yıl önce toplamaya başlamış. 5 yıl böyle devam etmiş sonrasında kendi hayvan varlığı yeterli sayıya geldiğinde kendi ahırından çıkan gübre ile devam etmiş.

Nasıl fermente olmakta; Toplanan gübre bir metre yüksekliğinde boş bir alana seriliyor. Daha sonra iki hafta geçtikten sonra karıştırılıyor.  İki ay süresince yaklaşık 4 defa karıştırılarak fermente olması sağlanıyor iki ay sonra öbek haline getiriliyor.

Ekinler biçilince yüzeyde kalan sap parçalayıcı ile parçalanılıyor ve üzerine gübre serpiliyor. Hemen arkasından sürülüyor, toprak bütün kış yağmur kar altında kalıyor, ilkbaharda toprak işleniyor.

Yem bitkisi:

Macar fiğ, ekim ayının 20 sinde ekiliyor, gönen suyu veriliyor, Mayısın 20 sinde biçilip balya yapılıyor. Macar fiğin enerji içeri yüksek olduğu için kışın hayvanlara veriliyor. Macar fiğ tarladan kalkınca arkasından silajlık mısır ekiliyor, yaklaşık 7-8 ton silaj alınılıyor.

Yonca; Senede 6 defa biçim yapılmakta, yoncanın cinsi Bilensoy, ama ona göre Maglum (İtalyan) daha iyi. Her biçimde iki defa sulanıyor, son biçimden sonra 50 dönüm araziye 300 ton hayvan gübresi atmış mükemmel olmuş.

Hobi amaçlı koyun besliyor, onlar için yonca tarlasından suni mera yapmış; hayvanlar ilk gün 5 dakika, ertesi gün 10, ertesi gün 15 dakika yayılmakta ve bu şekilde alıştırılmakta.

Patates:

1200 dekar arazide sözleşmeli üretim yapmakta, bu iş için 6 tane işçi tam gün olarak çalışmakta. İki firma ile sözleşme yapmış, kg fiyatı 0,55 TL.

Süt hayvancılık işletmesi:

İşletmede irili ufaklı 100 hayvan bulunmakta, 3 işçi çalışmakta, günlük süt ortalaması 29-30 litre. Çıkan süt Konya’dan gelen firmaya 1.10 TL satılmakta.

Rasyon:

Yüksek süt verim inekler: 8 kg kesif yem, 1,5 kg pamuk küspesi, 1,5 kg arpa flakesi, 1,5 kg mısır flakesi, 20 kg mısır silajı, 5 kg pancar posası (fabrikadan gelince çiğnenip üzeri çadırla kapatılmalı) 5 kg yonca ve 1,8 kg anız balyası. Buna ek olarak günlük 150 gr Bay-pas yağ, soda ve vitamin mix verilmekte.

Düşük süt veren inekler: 20 kg mısır silajı ve 4k kg kesif yem, pamuk küspesi yok.

Sağım hane Lukas tarafından kurulmuş mükemmel verim alınmakta. Jeneratör kullanılmakta; elektrik kesintileri yüzünden 4 tane hayvanın memeleri kör olmuş bu yüzden sisteme eklemiş.